Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. today
  2. Yesterday
  3. Last week
  4. Civile Indsamlings Professioner: Æbler = høstes ved æbletræer. Æblejuice = bliver produceret af 3 æbler ved juicepresseren. Blommer = høstes ved blommetræer. Tomater = ? Sand = høstes ved sandbunker. Grus = høstes ved grusbunker. Cement = høstes ved cementbunker. Mursten = 1 pose af sand + 1 pose af grus + 1 pose af cement - dette skal gøres ved murstens-forarbejderen. Civile ? Professioner: Træbjælker = skaffes ved at fælde et træ - efter træet er fældet skal du hakke træet over to - dette kræver at du har fået anskaffet dig en stenøkse. Planker = én planke bliver produceret ved plankeforarbejderen, dette kræver blot én træbjælke - når du producerer planker ville du også producerer "Brændefyring" som er et affaldsprodukt, som du sagtens også kan sælge. Kobberklumper = hakkes ud af kobbermalm - dette kræver at du har fået anskaffet dig en stenhakke (økse). Jernklumper = hakkes ud af jernmalm - dette kræver at du har fået anskaffet dig en stenhakke (økse). Guldklumper = hakkes ud af guldmalm - dette kræver at du har fået anskaffet dig en stenhakke (økse). Kobberbarrer = bliver produceret ud af 2 kobberklumper, ved kobberbar-forarbejderen. Jernbarrer = bliver produceret ud af 2 jernklumper, ved jernbar-forarbejderen. Guldbarrer = bliver produceret ud af 2 guldklumper, ved guldbar-forarbejderen. Kriminelle Indsamlings Professioner: Svampe = høstes ved svampeplantager. Kokablade = høstes ved kokaplantager. Kokain = 1 kokablade + 1 pose af cement + 1 dunk af diesel - dette skal gøres ved kokain-forarbejderen. Poppies = høstes ved poppiesplantager. Morfinopløsning = 1 vandflaske + 10 poppies + 1 tom dunk - dette bliver produceret ved morfinopløsnings-forarbejderen. Eddikesyreanhydrid = bliver købt ved apoteket, dette kræver ikke recept. Heroin = bliver produceret ud af 1 morfinopløsning + 1 eddikesyreanhydrid - dette bliver produceret ved heroin-forarbejderen.
  5. Zombro.Life kan tage imod din Ansøgning
  6. Afvist Din ansøgning er simpelthen for dårlig
  7. Earlier
  8. Welcome to Pages! Pages extends your site with custom content management designed especially for communities. Create brand new sections of your community using features like blocks, databases and articles, pulling in data from other areas of your community. Create custom pages in your community using our drag'n'drop, WYSIWYG editor. Build blocks that pull in all kinds of data from throughout your community to create dynamic pages, or use one of the ready-made widgets we include with the Invision Community. View our Pages documentation
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...